OU

Navaid Information

NameOSH
CountryKG
LocationOsh
TypeNDB
Latitude40° 38' 12.00" N
Longitude72° 44' 36.00" E

Waypoints near OU

Airports near OU

Navaids near OU